ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK

Kronologi med de viktigaste händelserna i Lesjöfors AB's historia.

1642Privilegier utfärdas för anläggande av Dalkarlssjöhyttans masugn.
1648Masugnen vid Dalkarlssjön färdig för drift.
1675Privilegiebrev utfärdas för anläggandet av hammarsmedja vid Lesjö strömmar.
1680Hammarsmedjan färdig för drift.
1680-1780 Successivt inköps 30/64-delar av Dalkarlssjöhyttan.
1695 Lesjöfors privilegierade smide fastställs av Bergskollegium till 500 skeppund om året.
1738 Bergskamrer Erik Fahlbeck rapporterar att Lesjöfors som första hammarsmedja i landet upptagit tillverkning av torvkol.
1740 Bergskollegium höjer smidesrättigheten från 500 till 600 skeppund om året.
1741 Bergskollegium faställer gränserna för Lesjöfors hammarsmedjas rekognitionsskog.
1831 Gustav Ekman inför Lancashire-metoden vid Lesjöfors.
1833 Lesjöfors förvärvar andelar i såväl Långbans hytta som gruva: 2/10 i gruvan och 2/15 i hyttan.
1834 Genom utslag av Kungl. Maj:t ökas Lesjöfors privilegierade smide från 600 till 1 800 skeppund.
1836 Gustaf Ekman installerar en bränsstålugn samt en knipphammare. Härigenom kan stål tillverkas och utsmidas vid Lesjöfors. Det första steget tas på järnmanufakturens område, som med tiden skulle bli Lesjöfors främsta arbetsfält. Tillverkningen av filar börjar.
1841 Det privilegierade smidet höjs till 2 000 skeppund om året genom inköp av 200 skeppund per år från Gammalkroppa bruk, vilken överflyttning beviljades av Bergskollegium. I sitt medgivande till flyttningen sammanfattar Kollegium att Lesjöfors disponerar följande skogsandelar, nämligen:

5/64-delar i Långbanshyttan
9/64-delar i Långbansändehyttan
30/64-delar i Dalkarlssjöhyttan

1846 Bergskollegium förordnar att för stångjärn, ämnesjärn, stål eller manufakturjärn skall oinskränkt vågföringsrätt gälla.
1847 Gustav Ekmans koltornsugn fullt färdiga att tas i drift vid Lesjöfors. Denna vällugnstyp var av epokgörande betydelse för hela den svenska järnhanteringen.
1849 Lesjöfors startar tillverkning av dragen järntråd och slagning av järntrådslinor.
1852 Mycket viktigt årtal i Lesjöfors utvecklingshistoria. Då startas nämligen tillverkningen av fjädrar.
1853-1856 Nybyggda tråddragerier och linslagerier tas i bruk.
1854 Byggandet av det första valsverket i Lesjöfors påbörjas.
1858 Dalkarlssjöhyttan nedblåses för alltid efter jämnt 200 års drift. Lesjöfors överflyttar sin tackjärnsförsörjning till Långbanshyttan och förvärvar samtidigt ytterligare 29/64-delar i Långbans masugn och 17/120-delar i Långbans gruvor.
1863 Tillverkning av dragen ståltråd samt galvaniserad järn- och ståltråd upptas. I samband med detta utvidgas linslageriet att omfatta även stållinor, såväl blanka som galvaniserade.
1867 Rörelsen vid Lesjöfors erhåller bolagsform under namnet Lesjöfors AB.
1871 Martinugn anläggs vid Lesjöfors.
1876 Gustav Ekman avlider.
1886 Nytt göt- samt grov- och finvalsverk uppförs.
1888 Den bredspåriga Mora-Vänerns järnväg öppnas i sin sträckning Lesjöfors-Kristinehamn.
1901 En ny 2-ramars såg anläggs invid Lesjöfors järnvägsstation.
1905 Kraftkanalen Smeddammen-Blockenhus byggs.
1914 Högspänningsledningen Älvsjöhyttan-Lesjöfors tas i bruk.
1922 De södra skogskomplexen säljs till Katrinefors AB.
1924 Valsverksdriften elektrifieras.
1927 Aktierna i Långbans gruvor säljs till Uddeholm.
1933 Nytt tråddrageri anläggs.
1935 Driften vid Långban nedläggs.
1943 Ny skruvfjäderfabrik anläggs.
1954 En elektrisk ljusbågsugn med 8 tons kapacitet tas i bruk.
1955 Samtliga aktier i AB Svenska Spiralfabriken inköps.
1956 Närsens strömfall i Dalarna förvärvas. Ny såg jämte barkningsanläggning anläggs.
1958 Lesteel Spring Company startas i Sydafrika.
1959 Årnäs bruk förvärvas.
1960 Swedish Rail system grundas.
1961 Ny bladfjädersmedja samt nytt linslageri anläggs.
1963 Ny 25-tons elstålugn installeras.
1964 Nytt hyvleri anläggs i anslutning till sågverket.
1965 I samarbete med Gunnebo bruks AB startas Swedish Wire Corporation i USA.
1966 Lesjöfors förvärvar av Uddeholms AB fjäderfabriken i Munkfors och av Billeruds AB sulfatfabriken i Fredriksberg för ombyggnad till fjäderfabrik.
1967 Helt nytt tråddrageri tas i bruk med över 10 000 m² golvyta.
1969 Lesjöfors förvärvar av Stora Kopparbergs Bergslags AB fjäderfabriken i Älvkarleö.
1972 Ytterligare en linslagerihall installeras.
1974 Utbyggnaden av stränggjutningsanläggning, reversibelt förvalsverk, ny valsverkshall och landsortering vid sågverket påbörjas.
1980 Lesjöfors upphör med lintillverkningen. Den går till Gunnebo i stället och i gengäld tar Lesjöfors över Gunnebo bruks trådtillverkning. Ovisst för valsverket - men satsning på stränggjutningsnyhet. Gerard De Geer, född 1889, avlider.
1982 Lesjöfors AB ställer in betalningarna. Därefter går staten in och de anställda satsar 5000 kr var i aktier och driver verksamheten som ett löntagarägt företag fram till 1985, då konkursen är ett faktum. Tråd- och fjädertillverkningen fortsätter dock, fast i mindre enheter.


LESJÖFORS
BILDER
KRONOLOGI
ÄGARE
CHEFER
PRODUKTIONSÖVERSIKT

LÄNKAR
LESJÖFORS AB
LESJÖFORS MUSEUM

HYTTOR
STORBROHYTTAN
TORSKEBÄCKSHYTTAN
GAMMALKROPPA HYTTA
RÄMSHYTTAN
LÅNGBANSHYTTAN
SAXÅHYTTAN
BOSJÖHYTTAN
BRATTFORSHYTTAN
MOTJÄRNSHYTTAN
STÖPSJÖHYTTAN

BRUK
FINNSHYTTAN
HENNICKEHAMMAR
LESJÖFORS
LILJENDAL
NYKROPPA

SAMTLIGA HYTTOR
ÖVERSIKTSKARTA
SAMLAD BESKRIVNING

ÖVRIGT
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON

NYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR