f Filipstads Bergslag


ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR

Någon gång på 1300-talet upptäckte man att berget ruvade på en betydande rikedom. Sökandet efter den åtråvärda järnmalmen inledd- es, och på kort tid intog gruvorna en central position i samhället. Det var där, djupt inne i de mörka och fuktiga hålorna, som det svarta guldet fanns.

Ingen har med säkerhet kunnat fastställa vilken av gruvorna i Filip- stadstrakten som bearbetades först. Troligtvis var det vid Nordmarks- bergs gruvor eller vid Persbergs odalfält som de första tillmaknings- eldarna flammade upp. Vad man vet är att Kung Erik XIII av Pommern gav privilegier för "Järnberget i Värmland" redan år 1413.

Järnmalm har brutits på en mängd olika platser i Filipstads bergslag. De genuina gruvsamhällena Persberg, Nordmark och Långban, med sina industrihistoriska minnemärken, vittnar om den tid som varit. Konkurrensen på världsmarknaden blev allt hårdare under 1900-talet och 1972 tvingades man avsluta brytningen av dolomit i Långban. 1980 bröts strömmen till länspumparna för gott även i Persberg och Nordmark.

Gruvfyndigheterna har mestadels innehållit järnmalm, men även stora mängder mangan- och dolomitmalm har uppfordrats. Silver, asbest och granit har också brutits, fast i liten skala. Kalksten bryts fort- farande i Gåsgruvan, som är den enda kvarvarande gruvan i drift.

Under 600 år av gruvbrytning har det naturligtvis skett en omfattande teknisk utveckling. Arbetet bedrevs till en början med spett och slägga, men man drog snabbt nytta av de landvinningar som gjordes och redan på 1600-talet började vattenkraften utnyttjas. På 1700-talet kom svartkrutet. Därefter anlände ångmaskinerna, nitroglycerinet, dyna- miten, elektriciteten, och tryckluften. Arbetet underlättades med tiden, men gruvorna förblev en synnerligen riskabel arbetsplats.

GRUVOR - ÖVERSIKTSKARTOR
Nedan finns ett antal länkar med klickbara översiktskartor över de olika gruvfälten i Filipstads Bergslag:

Långbans malmtrakt - översiktskarta gruvor...
Persbergs malmtrakt - översiktskarta gruvor...
Nordmarks malmtrakt, norra delen, översiktskarta gruvor...
Nordmarks malmtrakt, södra delen, översiktskarta gruvor...
Kroppa socken

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
KROPPA
PERSBERG

STATISTIK
10 DJUPASTE GRUVORNA
PRODUKTION 1920-1980
UPPFORDRING 1900
NEDLÄGGNINGSÅRTAL

SPRÅK
SVE-ENG-TYSK LEXIKON

HELA SVERIGE
TOPPLISTA GRUVLAVAR
MALMERNA I SVERIGES BERG
SALA SILVERGRUVA 2006
DALKARLSBERGS GRUVOR 07
GRUVOR POLCIRKELN
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR