ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

STATISTIK
STATISTIK
10 DJUPASTE GRUVORNA
PRODUKTION 1920-1980
UPPFORDRING 1900
NEDLÄGGNINGSÅRTAL
TACKJÄRNSTILLVERKNING
JÄRNMALMSGRUVOR 1966
STRIBERG 1899

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR