ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SEVÄRDHETER

Det finns många sevärdheter med anknytning till bergshantering i Filipstads bergslag. På några ställen har man försökt bevara dem industrihistoriska miljön i och anpassat den till turismen. Här räknar vi upp de mest besökta platserna:

Långban Läs mer...
Nordmarksberg/Taberg Läs mer...
Tabergs kanal Läs mer...
Högbergsfältet Persberg Läs mer...
Storbrohyttan Läs mer...
Hornkullens silvergruvor Läs mer...
Bergslagskanalen Läs mer...
Nordmarks museum Läs mer...
Lesjöfors Museum Läs mer...

Nedan finns ett antal länkar till klickbara översiktskartor över både "turistifierade" och icke "turistifierade" gruvfält och hyttor i Filipstads Bergslag.

Se översiktskarta Filipstads Bergslag...

ÖVERSIKTSKARTOR GRUVOR:
Långbans malmtrakt

Persbergs malmtrakt
Nordmarks malmtrakt, norra delen
Nordmarks malmtrakt, södra delen
Kroppa socken

Se karta med hyttor...

SEVÄRDHETER
NORDMARKS MUSEUM

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR