ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ÖVERSIKTSKARTA

Filipstads bergslag är den västra delen av det som kallas Bergslagen. Någon fast gräns finns väl egentligen inte, men området stämmer väl överrens med nuvarande Filipstads kommun.
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR