ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

MYSTISKA KROPPASTENAR


Norr om den äldsta landsvägen genom Nykroppa hittades för 3-4 år sedan ett antal mystiska stenar av Kroppa hembygdsförening. Stenarna ligger längs en sträcka av cirka 1 km och är till antalet 5. Den västligaste stenen ligger vid gården Sommarstad ett par hundra meter öst om vägkorsningen vid Prästbäcken, mitt emot Robusts fabrik (ståldörrtillverkning). Den gamla vägen ligger således mellan nya vägen in till centrum och Östersjön och går i väst – ostlig riktning efter Östersjöns norra strand. Alla stenarna ligger på norra sidan av den gamla vägen. Den ostligaste stenen ligger ca 800 meter ost om den västra, på östra sidan av Lundsviken. Vägen är från mitten av 1700-talet eller tidigare och gick ned till Storfors och passerade Kroppa gamla prästgård vid Edsberg, sydväst om korsningen vid Prästbäcken.

                    
                           Närbild av stenens tecken.

I stenarna är inhugget tecknet för järn, eller mankön om man så vill, med ett genomgående S. Nu har en av stenarna fyllts i för att tydliggöra tecknet (se bild). Höjden på stenen ovanför mark är 50 – 60 cm. Vi på www.filipstadsbergslag.com och Kroppa hembygdsförening är nyfikna på vad tecknet kan stå för. Kontakter har förts med Jernkontoret utan resultat. Möjligen har tecknet samband med Kronobruket i Nykroppa, men ingen förstår egentligen någonting av detta. Att S:et står för Storfors bruk (som ägde bruket i Nykroppa under långa tider) har det också spekulerats i, men säkra är vi inte. En likadan sten har också hittats i Gammalkroppa, ca 5 km norr om Nykroppa. Den stenen ligger några hundra meter söder om hyttan, mitt emot skogsskolan på östra sidan av landsvägen genom byn. Hör av er till oss om ni kan ha några förslag om vad tecknet betyder, antingen i Gästboken eller via e-post. Vill ni läsa mer om Kronobruket i Nykroppa klickar ni bara på "Historik" ovan till höger.

I september 2009 så kom en artikel i VF där det står om stenarna.
Se artikel...

Text och foto J. Kruse 2005. Olle Newelius, Nykroppa, har lämnat uppgifterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NYKROPPA
HISTORIK
BILDER

GRUVOR
ANSVIKSFÄLTET
HORNKULLEN
SUNDSGRUVORNA
JÄRNGRUVOR

STORBROHYTTAN
TORSKEBÄCKSHYTTAN
GAMMALKROPPA HYTTA
RÄMSHYTTAN
LÅNGBANSHYTTAN
SAXÅHYTTAN
BOSJÖHYTTAN
BRATTFORSHYTTAN
MOTJÄRNSHYTTAN
STÖPSJÖHYTTAN

BRUK
FINSHYTTAN
HENNICKEHAMMAR
LESJÖFORS
LILJENDAL
NYKROPPA

SAMTLIGA HYTTOR
ÖVERSIKTSKARTA
SAMLAD BESKRIVNING

ÖVRIGT
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR