ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


KROPPA SOCKEN

ANSVIKSFÄLTET
HORNKULLEN
JÄRNGRUVOR
SUNDSGRUVORNANYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR
Copyright © Filipstads Bergslag

KROPPA SOCKEN - GRUVOR
Notera att vissa gruvor, t.ex. Åker-, Älv-, och Tallholmsgruvorna är överfyllda/övertäckta och man ser därmed inte några lämningar av dem. Den totala järnmalmfångsten i Kroppa socken torde uppgå till ca 300 000 ton. Enda gruvorna med brytning av ädlare metaller är Hornkullens silvergruvor, dock med tveksam lönsamhet.
 
 

För än mer detaljerade kartor vill vi tipsa om den här suveräna sidan:
Länskartor...