ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: J. Kruse 2003
Persbergs disponentgård från sjön Yngen. Här har de flesta av gruvfältets "härskare" bott. På 1900-talet C.E. Mossberg, K.G. Brunnberg, Gunnar Wallroth, och som den siste disponenten, Henry Rudberg.  I mitten av 1980-talet spelades också delar av Gösta Berlings saga in här.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR