ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HAGGRUVORNA


Foto: J. Kruse 2005

Idag råder frid över Haggruvefältet. Att folk haft sin arbetsplats här 100 m under jord är idag svårt att förstå. Här rådde en gång ljudet av stånggångar, porlande kanaler, ånglok och frustande hästar. Klockstapeln i bakgrunden byggdes i slutet av 1920-talet.
Karta över Haggruvefältet/Högbergsfältet:
Klicka här...

 


 

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR