ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag
 

KARTA ÖVER DIREKTÖRSGRUVAN                                                                                                       HISTORIK>>>>Detta är en karta över Direktörsgruvan från år 1910. På dagbladet syns bl.a. lave och maskinhus, vilka står mycket tätt ihop.
Norr är till höger i bilden.
Klicka på pilarna för att se fler kartor!