ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FOLK & FÄ


                                                                                                                                                                  Ölander? 1912
Den 12:e juni 1912 besökte konung Gustav den V Persbergs gruvor (Odalfältet). Här ses kungen i mitten och disponent Brunnberg till höger. I samband härmed döptes det då nya centralschaktet efter konungen, som därmed fick namnet Kung Gustavs schakt.