ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FOLK & FÄ


                                                                                                                                                             Foto J. Kruse 2005 Den oansenliga gravstenen över makarna Brunnberg vid Östra Kyrkogården i Filipstad. Stenen ligger strax norr om uppfinnaren John Ericssons monument.